Μπήκαμε στο “Μαγειρείο των αισθήσεων” και δείτε τι ανακαλύψαμε!

To βιβλίο “Το Μαγειρείο των Αισθήσεων” κέρδισε τον δικό μου έρωτα από την στιγμή που διάβασα τη πρώτη σελίδα.